o nas

O NAS

Współczesna definicja sztuki wykracza daleko poza ramy przyjęte w klasycznych definicjach.
Podział na sztukę i nie sztukę tworzy się na bieżąco. Art73 chce w tej dyskusji aktywnie uczestniczyć z poziomu eksperta, uczestnika i obserwatora.
Chcielibyśmy dać możliwość wypowiedzenia się poprzez sztukę młodym artystom,
nie krępując ich swobody doboru środków artystycznych, dbać o odpowiednią oprawę eksponowanej sztuki.